Hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh

Để hiện thực hóa bất cứ điều gì chúng ta cần phải được đầy đủ hiện nay. Trong kinh doanh, đặc biệt là, chúng ta phải loại bỏ tất cả các vật dùng để che. Chúng ta phải chú ý đến tất cả những suy nghĩ chúng tôi có về cơ hội tiềm năng ở phía trước của chúng tôi, không chỉ là tích cực.

Tiền làm cho tiềm năng là tốt nhưng không phải ở các chi phí của việc sử dụng tâm trí hợp lý của bạn!

Quá nhiều lần chúng tôi nhận được như vậy lái xe của “tiền” làm tiềm năng “mà chúng tôi dành tâm trí hợp lý của chúng tôi, quét theo thảm bất cứ điều gì mà không cảm thấy khá đúng. Nếu bạn muốn không nhận được đốt cháy, bạn phải ở lại căn cứ và Trung tâm và tin tưởng tâm trí bên trong của bạn khôn ngoan.

Tôi bây giờ có theo kinh doanh của tôi-Belt của kiến thức, một số kinh nghiệm đầu tiên tay với một cơ hội tương đối mới (mà sẽ ở un-đặt tên) và muốn chia sẻ quá trình của tôi với bạn–

Tham lam là thủ phạm–đó là con người, tất cả chúng ta có nó để xem ra cho nó!!

Để đặt nó bluntly, những gì tôi đã đốt cháy thời gian này đã được tham lam. Đó là quyền–tinh khiết, tham lam rượu không pha! Nó không phải là một cái gì đó tôi tự hào về nhưng nó là một chất lượng con người tất cả chúng ta có. Nhà doanh nghiệp thông minh cần phải nhận thức được sự tham lam của riêng mình khi xem xét đầu tư thời gian và tiền bạc vào bất kỳ doanh nghiệp mới.

Người kinh doanh khôn ngoan kích hoạt và quay cách âm lượng lên trên râu phân biệt đối xử của tâm. Với rất nhiều cơ hội trực tuyến nó rất dễ dàng để có được lừa dối hoặc scammed. Tôi không nói rằng chúng ta nên tìm những tiềm năng lừa đảo trong mọi cơ hội chúng ta gặp nhau. Tôi chỉ nói rằng chúng ta cần phải bật quyền hạn trực quan của chúng tôi sau khi chúng tôi đã hoàn thành một thực tế khác tìm nỗ lực do siêng năng.

Chú ý đến các mảnh của câu đố mà chỉ cần không Fit

Sau khi chúng tôi đã lọc ra những bộ phận mà không có vẻ khá đúng, chúng ta nên nhìn vào những khu vực mà không phù hợp với phần còn lại của hình ảnh. Đó là trong những mảnh ghép mà không khá “phù hợp trong ” mà chúng tôi có thể tìm thấy chìa khóa để lựa chọn hoặc không chọn một, hợp pháp có khả năng lợi nhuận kinh doanh cơ hội.

Trong trường hợp của tôi, tôi đã luôn cho trọng lượng lớn nhất để các ý kiến của đối tác kinh doanh những người tôi tin tưởng, những người đã chỉ đạo tôi xuống đường dẫn đã được khá có lợi nhuận. Tuy nhiên, ngay cả những người chúng tôi tin tưởng và những người chúng ta biết không phải là nghệ sĩ lừa đảo có khả năng đi bộ xuống đường dẫn sai bởi các yếu tố tham lam của riêng họ. Đây là những gì tôi tin rằng đã xảy ra với tôi với sự mất mát kinh doanh gần đây của tôi.

Ngay cả các đối tác kinh doanh tin cậy có khả năng của các yếu tố tham lam-chúng tôi chỉ có con người, giống như bạn!

Đối tác kinh doanh tin cậy của tôi nói với tôi như ông gọi tôi đến cơ hội này cụ thể, rằng nó đã đưa anh ta một số lượng đáng kể thời gian để bù tâm trí của mình trước khi ông quyết định để bắt đầu. Ông nói những gì thay đổi tâm trí của mình là những người khác đã bắt đầu đặt đô la quảng cáo của họ vào cơ hội đã được trong chế độ lợi nhuận. Ông nói rằng họ đã làm tốt về tài chính và có kiến thức đầu tiên tay của những người này. Ông tiếp tục nói rằng ông tin tưởng các doanh nhân và biết nhân vật của họ, do đó, quyết định để cho nó một đi. Tuy nhiên, ông đã đồng ý với tôi rằng cơ hội có vẻ “quá tốt là đúng “-cả hai chúng tôi được sử dụng để nói cho nhau rằng “nếu nó âm thanh quá tốt là đúng thì nó có lẽ là! “

Điều gì là đáng chú ý ở đây là tôi hoàn toàn bị bỏ qua tiếng nói nội bộ của tôi đã nói với tôi không tham gia vào mô hình kinh doanh này vì nó chắc chắn có vẻ quá tốt là đúng. Tâm lý của tôi biết rằng nó đã quá tốt là đúng, nhưng tôi rèn trước anyway. Tôi bắt đầu tham gia vào một “wishful thinking ” mà chỉ là một thời gian này nó không phải là quá tốt là đúng. Nói cách khác, tôi lừa dối bản thân mình. Tôi đặt một lá chắn bảo vệ sai xung quanh những nỗ lực của tôi không dựa trên thực tế, nhưng trên hy vọng cho một pie-in-the Sky kết quả tích cực, chỉ trong một trường hợp này–trường hợp của tôi! Không phải rất khôn ngoan, quả thật vậy!

Làm thế nào để hiện thực hóa kinh doanh khôn ngoan của bạn

1. cái tâm khôn ngoan giá trị của tiếng nói nội bộ mà intuits tiềm năng nguy hiểm trước.

2. tâm kinh doanh khôn ngoan không hành động trên “quá tốt là đúng ” cơ hội kinh doanh sounding.

3. trong ngắn hạn, để actualize tâm kinh doanh khôn ngoan của bạn phải quan tâm gần với cảm giác ruột của bạn và không quét nó dưới rug. Kiểm tra nó rất chặt chẽ.

4. không thực hiện bất kỳ bất ngờ hay đột ngột quyết định kinh doanh.

5. Đừng ngần ngại để tránh xa một cơ hội nếu tâm trí khôn ngoan của bạn cẩn trọng bạn chống lại nó.

6. biết rằng tất cả mọi người, ngay cả các đối tác kinh doanh của bạn tin cậy với người mà bạn có thể đã có nhiều kinh nghiệm tích cực, lợi nhuận, chỉ có con người và có khả năng tham lam, giống như bạn.

7. chúng tôi là tất cả con người và có khả năng tham lam và ảo tưởng. Các doanh nghiệp khôn ngoan là nhận thức của cô/nhân văn của chính mình và hành động để giảm nó!

Như mọi khi, đang xảy ra ngoài, tôi muốn bạn tốt trong cuộc phiêu lưu kinh doanh trong tương lai của bạn!

6 cách để so sánh và phân tích tài sản dựa cho vay các cơ sở tín dụng quay vòng

Khách hàng lắng nghe chúng tôi tout những khía cạnh tích cực của kinh doanh tín dụng quay vòng thông qua ABL tài sản dựa trên cho vay và tài chính đôi khi có một câu hỏi lớn đối với chúng tôi; cụ thể là ‘ làm thế nào chúng ta có thể so sánh loại tài trợ kinh doanh của Canada cho các hình thức khác cho vay, tức là ngân hàng truyền thống điều lệ dòng tín dụng?

Câu hỏi tốt! Phải? Vì vậy, một cách tốt để làm điều đó là để thiết lập 6 điểm chuẩn phổ biến cho phép bạn như là một chủ doanh nghiệp của Canada hoặc quản lý tài chính để làm một phân tích thích hợp hoặc so sánh. Hãy bao gồm các vấn đề cơ bản của những người so sánh 6 điểm.

Trước hết, chúng ta có thể bắt đầu với khả năng vay. Nói chung, chúng tôi có thể làm cho các tuyên bố sau đây-dưới một sở ngân hàng bạn có một giới hạn tín dụng trước đó thường được xem xét hàng năm. Tuy nhiên với một cơ sở ABL vay mượn của bạn luôn gắn liền với các cơ sở tài sản của công ty của bạn, mà thường là một tổng số tiền hoặc receivables, hàng tồn kho, thiết bị không được đưa ra, và thậm chí bất động sản. Trong khi ngân hàng A/r Tiện nghi thường xuyên hơn lưu ý mũ tại 75% của A/r các dựa trên tài sản Revolver thường sẽ đến trong lúc 90%. Trên đầu trang của rằng bạn cũng sẽ nhận được hàng tồn kho rộng rãi margining 99% thời gian, theo ý kiến của chúng tôi.

Hãy chuyển sang cấu trúc tổng thể, 2 của chúng tôi so sánh. Lớn hơn nhiều chất lượng cao dựa trên các cơ sở tài sản thường có một chiều dài nhiều năm, trong khi cơ sở ngân hàng của bạn được gia hạn (hy vọng) hàng năm dựa trên hiệu suất tài chính lịch sử.

Điểm # 3

mà chúng tôi sẽ gọi theo dõi hoặc giám sát thông qua cho vay của bạn. Đây là nơi mà một sự khác biệt đáng kể xảy ra. Ngân hàng của bạn sẽ đánh giá và cung cấp và làm mới các cơ sở tín dụng dựa trên tỷ lệ điều hành, cho vay ước, tài sản thế chấp bên ngoài có lẽ, và chất lượng của chủ sở hữu bảo lãnh.

Dựa trên tài sản cho vay phải mất một cách tiếp cận khác nhau; nó tính tài sản của bạn, cả hai lúc bắt đầu của cơ sở, và định kỳ trong cơ sở. Vì vậy, theo cách thức tương tự mà bạn cung cấp những gì các ngân hàng gọi ‘ giấy chứng nhận vay ‘ ABL cho vay thực sự chỉ tập trung vào những tài sản cùng trong những giấy chứng nhận. Có phải chúng ta đang làm cho chính mình rõ ràng, đó luôn là về tài sản!

Điểm # 4.

Ngân hàng đường dây tín dụng có sẵn từ… bạn đoán nó… Canada ngân hàng điều lệ. Vũ trụ tín dụng ABL quay vòng ở Canada, trong khi không lớn, không phải là ngân hàng trong tự nhiên.

Nó được tạo thành từ ‘ không được kiểm soát “(ngân hàng được quy định) các công ty tài chính độc lập, nhỏ và lớn cung cấp tài trợ tín dụng quay vòng cho doanh nghiệp Canada. Khoa có sẵn từ 250k đến hàng trăm triệu đô la về kích thước. Như vậy tất cả các loại của các công ty có thể không đủ điều kiện cho tài chính ngân hàng truyền thống là ngay lập tức đủ điều kiện cho ABL tài chính, ngay cả khi họ có những thách thức tài chính, đến và bao gồm cả việc xem xét việc nộp đơn phá sản!

Hãy chuyển sang điểm # 5-giá cả

Trong khi giá cả ngân hàng thường được coi là chi phí tài chính tốt nhất trên kinh doanh của Canada vay khách hàng của cùng một chất lượng tín dụng có thể đạt được cùng một hoặc tốt hơn giá thông qua một dòng tài sản dựa trên tín dụng. Các công ty không thể có được dòng ngân hàng tín dụng vẫn còn đủ điều kiện, nhưng tất nhiên phải trả nhiều hơn cho các cơ sở này.

Cuối cùng, nhưng không kém, ước. Trong khi các ngân hàng tập trung vào vùng phủ sóng tiền mặt (thường 1,25:1) cân đối bảng tỷ lệ, và Leverage ABL cho vay rút ra trên định giá tài sản, báo cáo, và kiểm toán loại hoạt động.

Những gì tốt hơn cho công ty của bạn một dòng ngân hàng kinh doanh truyền thống của tín dụng hoặc tài chính ABL. Bây giờ bạn đang ở một vị trí để quyết định tốt hơn. Nói chuyện với một người cố vấn tài chính đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm Canada ngày hôm nay về việc di chuyển ra với sự lựa chọn của bạn lựa chọn.

Một hướng dẫn từng bước để tạo lộ trình của bạn để tài chính tự do (P.2)

Đạt được tự do từ các khoản nợ

Cố gắng để giảm sự phụ thuộc của bạn trên thẻ tín dụng. Nợ là miễn phí đầu tiên là tiêu chuẩn cho một tương lai tài chính lành mạnh. Nếu bạn phải avail của bất kỳ khoản vay từ các ngân hàng hoặc các nơi khác, cố gắng trả nợ cho họ càng sớm càng tốt; cũng nghiên cứu thị trường để tìm ra mức lãi suất thấp nhất về thể loại như vậy của các khoản vay và sau đó avail của họ.

cắt giảm chi phí

Có một số chi phí mà là không thể tránh khỏi mỗi tháng, có những người khác mà có thể được trả chậm và vẫn còn những người khác mà không cần thiết và có thể được curbed. Ưu tiên tất cả các chi phí tháng và hàng năm và sau đó cố gắng xác định các khu vực nơi rút ngắn có thể được thực hiện.

tăng thu nhập của bạn

Bây giờ được dễ dàng hơn nói hơn làm. Nó là khá rõ ràng rằng bằng cách tăng thu nhập, một số tiền cao hơn của thặng dư có thể được tạo ra và điều này sẽ dẫn đến tiết kiệm cao hơn, hoặc chọn để kiếm tiền bằng cách làm việc bán thời gian (nếu có thể) có thể dẫn đến thu nhập cao hơn.

xem lại bảo hiểm của bạn

Hãy tự hỏi, là bảo hiểm của bạn bao gồm đầy đủ? Nếu một bất ngờ xảy ra kế hoạch của bạn có thể bạn vẫn làm cho nó? Cái chết, Khuyết tật, trộm cắp, tai thiên nhiên có khả năng các sự kiện mà có thể gây ra tình huống không đối với tiền tiết kiệm của bạn và kế hoạch đầu tư, bảo hiểm thích hợp bao gồm có thể đứng trong sự ổn tốt trong trường hợp như vậy.

Các quy tắc cho các ngón tay cái nhận được bảo hiểm đầy đủ là nó lý tưởng nên được 10 lần thu nhập của bạn cộng với số tiền cần thiết để trả hết nợ của bạn. Vì vậy, nếu bạn làm cho RS. 10, 00000 một năm, và bạn có RS. 20, 00000 xuất sắc trên nhà cho vay của bạn, bạn sẽ cần RS. 1,20 crores trong hạn bảo hiểm nhân thọ. Nói chuyện với cố vấn bảo hiểm của bạn để tìm hiểu những gì là tốt nhất cho bạn.

quản lý các loại thuế của bạn

Một trong những cống lớn nhất về thu nhập của bạn là thuế. Họ là các khoản thanh toán theo luật định mà phải được thanh toán dưới tất cả các trường hợp. Tuy nhiên với kế hoạch thuế thích hợp, có thể giảm tỷ lệ thuế trong một số trường hợp. Đó là tất nhiên cần thiết để được nhận thức của các quy tắc thuế phổ biến và pháp luật để có thể đạt được trong số họ, nhưng điều này có thể được thực hiện bởi các nhà kế hoạch thuế chuyên nghiệp, những người sẽ tư vấn cho bạn trên chúng. Thuế thấp hơn sẽ để lại một thặng dư cao hơn và số tiền này dư thừa có thể được lưu cho tương lai.

đầu tư tiền của bạn

Cuối cùng nhưng không phải là ít nhất đúng kế hoạch đầu tư có lẽ là cách tốt nhất để làm cho tiền của bạn phát triển. Để lại tiền nhàn rỗi trong tài khoản tiết kiệm của bạn sẽ không dẫn bạn lên con đường của tự do tài chính, do đó, nó là bắt buộc rằng thông qua nghiên cứu thích hợp và với sự giúp đỡ của các chuyên gia, chiến lược tiết kiệm tốt nhất có thể được thực hiện.

Những ngày của tài chính tự do, devoid của bất kỳ lo lắng, có thể đạt được thông qua một chút ít kỷ luật và bằng cách làm theo một con đường kế hoạch dựa trên một chiến lược tài chính tốt. Hãy để tất cả chúng ta phấn đấu để thưởng thức hương vị của một độc lập hạnh phúc. Nếu bạn đang ở đầu của sự nghiệp hoặc giữa sự nghiệp, bạn cần phải có kế hoạch dự thảo tài chính tốt để đạt được mục tiêu tài chính của bạn bao gồm cả quỹ hưu trí của bạn.

Một hướng dẫn từng bước để tạo lộ trình của bạn để tài chính tự do (P.1)

Bản chất của tự do từ có lẽ là tốt nhất hiểu bởi những người đã được trong bondage. Yêu cầu máy bay chiến đấu tự do của chúng tôi, yêu cầu Nelson Mandela và tất cả những người đã được hạn chế chống lại sẽ của họ; họ sẽ nhấn mạnh iterate rằng tự do là giải phóng.

Chất lượng vốn có của tự do hoặc độc lập là như vậy mà nó detoxifies-nó loại bỏ căng thẳng. Tài chính tự do, tương tự như vậy, là de-nhấn mạnh và có thể được định nghĩa là một nhà nước, nơi chúng tôi được tự do để thưởng thức những gì chúng tôi thích làm mà không cần phải lo lắng về chi phí.

Điều gì đảm bảo tài chính tự do?

Đạt được tình trạng này của tự do, dẫn đến cuối cùng hạnh phúc tài chính là những gì mỗi người chúng ta cherishes nhưng không phải tất cả chúng ta đạt được. Tìm chìa khóa mà sẽ miễn phí cho chúng tôi từ chu kỳ này vĩnh viễn của thu nhập trước khi chi tiêu là một nhiệm vụ có giá trị thực hiện. Nó là xứng đáng để được đề cập ở đây mà kiếm được rất nhiều tiền hoặc đang được phong phú không nhất thiết phải đảm bảo tài chính tự do.

Kỷ luật, có liên quan thiết lập các kỹ năng, kiến thức và các công cụ phải là cần thiết để làm cho bản án âm thanh và sự lựa chọn cho tương lai và điều này lần lượt chuẩn bị cho chúng tôi để tìm cách để tự do tài chính. Để bắt đầu một, cố gắng để mang lại trong sự khôn ngoan và kỷ luật trong thói quen tài chính của chúng tôi là bước đầu tiên hướng tới tự do tài chính. Đó là khóa học quan trọng để có được một kiến thức chung về các subtleties liên quan đến kế hoạch tài chính. Để xử lý phức tạp hơn, cố vấn tài chính là trên bàn tay để cung cấp trợ giúp chuyên nghiệp.

Đối với tài chính tự do để đạt được những lựa chọn phải được thực hiện. Kế hoạch là các mấu chốt của mục tiêu tổng thể đạt được độc lập tiền tệ.

Theo dõi tiền của bạn

Đây là kỷ luật cơ bản nhất là cần thiết để được inculcated trong thói quen của chúng tôi. Nếu tiết kiệm không phải là một cái gì đó mà bạn đang rất ngây thơ, nếu mua sắm và splgiục tiền bạc là cái gì đó kích thích bạn sau đó nó là bắt buộc rằng hành động phù hợp được khởi xướng để theo dõi tiền kiếm được và chi tiêu. Vẽ lên một ngân sách để giám sát các khoản thu nhập, chi tiêu và các khoản nợ là một ý tưởng tốt cho một sự khởi đầu. Chỉ cần viết xuống các chi phí có thể giúp hiểu được mô hình và phân biệt giữa các thiết yếu và không cần thiết dành.

Phát triển một kế hoạch dài hạn

Bắt đầu lên kế hoạch sớm là rất quan trọng. Nhu cầu và ưu tiên khác nhau, nhưng đặt tại chỗ một kế hoạch tài chính thích hợp sẽ đi một chặng đường dài trong cuộc họp chi phí lớn trong cuộc sống mà không cần phải căng ra ngoài có nghĩa là. Mua một chiếc xe, một ngôi nhà, cung cấp cho giáo dục của con bạn và hôn nhân, và nghỉ hưu là những khu vực phổ biến mà cần tài trợ đầy đủ. Danh sách các ngày dự kiến mà trên đó mỗi sự kiện này có thể xảy ra và ước tính chi phí hoặc ra ngoài trên tài khoản của các chi phí như vậy, có tính đến lạm phát và giá cả leo thang, có thể giúp trong việc xây dựng một lộ trình cho một khoản tiết kiệm và kế hoạch đầu tư được thực hiện . Một khi điều này được thực hiện hành động thích hợp có thể được khởi xướng để đạt được kế hoạch như vậy.

(còn tiếp…)