Cuộc sống bảo hiểm kế hoạch: chúng tôi đã nhận các công dân cao cấp!

Đối với những người trẻ tuổi, nhận được một khoản trợ cấp hoặc bảo hiểm tại một thời đại rất trẻ như vậy là không thể tưởng tượng. Sau khi tất cả, với họ, tuổi già là nhiều năm đi. Logic này là thiếu sót và ảnh hưởng của nhận thức như vậy có thể cảm thấy đặc biệt là khi một sự cố bất công xảy ra ngay cả trước khi các năm vàng đặt in Những người biết tốt hơn sẽ lên kế hoạch trước và nhận được AARP kế hoạch bảo hiểm nhân thọ để giảm bớt tác động của tai nạn hoặc tử vong. Thật không may, nhiều người tìm hiểu cách cứng và bắt đầu lập kế hoạch trễ trong cuộc sống. Một phân khúc nhân khẩu học đặc biệt dễ bị tổn thương là các công dân cao cấp. Phí bảo hiểm hoặc các sản phẩm tài chính tương tự thường tăng theo tuổi tác, do đó, người dân còn giữ tắt nhận được một, cao hơn các khoản thanh toán phí bảo hiểm. Điều này đưa các cá nhân trung niên và người lớn tuổi tại một bất lợi, nhưng điều này không có nghĩa là không có Workaround.

Có những công ty mà bây giờ cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho những người tuổi 65 và ở trên. Loại sản phẩm này là hoàn toàn không nghe trở lại trong những ngày vì những người lớn tuổi được coi là nguy cơ cao. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu vì bệnh tật và bệnh bắt đầu biểu hiện trong tuổi già và các công ty bảo hiểm không thể đủ khả năng cam kết nguy hiểm. Điều đó đã thay đổi khi nó trở thành tinh thể rõ ràng rằng có một nhu cầu rất lớn để cung cấp như vậy. Bảo hiểm nhân thọ đã trở nên rộng rãi hơn có sẵn cho công dân cao cấp và ở mức phí bảo hiểm rất phải chăng. Mặc dù họ vẫn còn đắt hơn so với tỷ lệ bình thường, phí bảo hiểm không phải là áp bức.

Điều tuyệt vời về bảo hiểm cho người cao tuổi là một số yêu cầu đã được thư giãn. Điều này có nghĩa là yêu cầu cholesterol và mức độ huyết áp hơi giảm xuống vì có một sự hiểu biết rằng người lớn tuổi sẽ có cao hơn bình thường đọc tham số y tế. Trong một số trường hợp, các giám sát của lịch sử y tế có thể thậm chí không được thực hiện, hoặc nếu nó được thực hiện, các công ty bảo hiểm có thể thậm chí không xem xét ung thư và lịch sử bệnh tim của gia đình. Những điều kiện thoải mái có thể khuyến khích người dân giữa 65 và 70 tuổi để avail của một chính sách bảo hiểm tại tỷ giá mà sẽ không đặt một dent về quỹ hưu trí của họ. Những người hiện đang có một chính sách trên tay luôn có thể kiểm tra các tỷ lệ mới đang được cung cấp và những người đi mới bao gồm. Quy định như chi phí tang lễ và hỗ trợ chôn cất đôi khi được xây dựng trong chỉ với một tăng nhỏ với tỷ lệ phí bảo hiểm. Các quy định khác bao gồm lợi ích thu nhập gia đình, trả lại phí bảo hiểm, từ bỏ phí bảo hiểm, và lợi ích tăng tốc tử vong, trong số những người khác. Các quy định để có được sẽ dựa rất nhiều vào mức thu nhập của các cá nhân. Công dân cao cấp cũng có thể thưởng thức các quy định này bởi vì họ bây giờ có thể hội đủ điều kiện gần như tự động cho những thay đổi trong chương trình bảo hiểm

Tất nhiên, vẫn còn những người được đặt ra bởi ý tưởng của một bảo hiểm chi phí cuối cùng, vì họ nghĩ rằng nhận được một trong những tín hiệu cuối cùng của ngày. Một sự thay đổi trong quan điểm là cần thiết để cho người dân để nhận ra rằng các sản phẩm, chẳng hạn như kế hoạch AARP bảo hiểm nhân thọ, đệm tác động của các tai nạn và tử vong.